Termeni și Condiții

 1. TERMENI ȘI CONDIȚII

Folosirea site-ului www.epilepsychallenge.ro presupune acceptarea prezentelor Termeni și Condiții de către utilizator.

 1. COMPANIA

ASOCIATIA LC-N

CUI: 38702274

IBAN: RO31 BTRL RONC RT04 3139 0303

Adresa: Str.Bisericii Ortodoxe 53A , Cluj Napoca

 1. PROPRIETATEA - DREPTURI DE AUTOR

Utilizarea site-ului www.epilepsychallenge.ro (incluzând vizitarea și achizitionarea biletelor de participare) implică acceptarea anumitor termeni și condiții, evident, sub forma unui contract legal între utilizator și Asociația LC-N, de aceea, se recomandă citirea cu atenție a paragrafelor următoare.

Vizitarea sau folosirea oricăror alte servicii curente sau viitoare furnizate de Asociația LC-N implică acceptarea acelorași termeni și condiții.

Întregul conținut al site-ului www.epilepsychallenge.ro este protejat conform legii dreptului de autor și legilor privind drepturile de proprietate intelectuală. Folosirea fără acordul scris al Asociației LC-N a oricăror elemente aparținând site-ului www.epilepsychallenge.ro se pedepsește conform legilor în vigoare.

Asociația NU conferă dreptul vizitatorului de a modifica parțial sau integral site-ul web, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră fără acordul societății. Vizitatorul nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web. Vă aducem la cunoștință că Epilepsy Challenge este marcă înregistrată, în acest sens orice utilizare a mărcii fără acordul societății fiind pedepsită conform legii.

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Asociației LC-N. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Asociația LC-N.

Nici un vizitator nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Nici un vizitator nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

 1. ALINIEREA LA PREVEDERILE REULAMENTULUI 2016/679/UE PRIVIND PROTECTIA PERSOANELOR FIZICE IN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI PRIVIND LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE

În vederea alinierii la prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Asociația Lions Club Napoca vă informează cu privire la aspectele de mai jos.

Pe parcursul colaborării noastre prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopul înscrierii la crosul caritabil Epilepsy Challenge.

În măsura în care sunteți de acord ca Asociația Lions Club Napoca să prelucreze în continuare datele dvs. cu caracter personal cu privire la înscrierea la crosul caritabil Epilepsy Challenge, respectiv pentru a primi în continuare informații despre evenimentele organizate de noi, vă rugăm bifati butoanele de acceptare din pasul unu al procesului de înscriere la cros pentru a vă da consimțământul cu privire la prelucrarea datelor arătate pentru scopul arătat, respectiv dacă sunteți sau nu de acord cu prelucrarea în continuare.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Asociația LC-N are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este organizarea crosului cu scop caritabil Epilepsy Challenge.

Sunteţi obligat/ă să furnizaţi datele, acestea fiind necesare înscrierii ca și participant la eveniment. Refuzul dvs. determină imposibilitatea înscrierii și participării la eveniment.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată,reprezentanți legali ai personei vizate, împuternicitul operatorului, asociații și fundații.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la epilepsychallenge@gmail.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil folosind datele disponibile din secțiunea Contact.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

 1. VIZITATORII – CONFIDENȚIALITATE

Vizitatorul are obligația de a păstra confidențialitatea asupra informațiilor despre care a luat la cunoștință cu ocazia accesării și utilizării site-ului, precum și cu ocazia comunicărilor transmise pe parcursul înregistrării si oricaror alte comunicari legate de participarea la eveniment, dar și alte asemenea aspecte în legătură cu utilizarea site-ului. Vizitatorului îi este interzis să dezvăluie către terți raporturile sale cu Asociația LC-N, fără consimțământul expres al societății, oferit în prealabil în scris.

Transmiterea de către vizitator de informații sau materiale prin intermediul acestui site, idei, concepte, know-how, tehnici, etc. ne oferă acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații.

www.epilepsychallenge.ro are o politică strictă de respectare a confidențialității datelor vizitatorilor.

Asociația LC-N garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către Asociația LC-N pentru a-i trimite utilizatorului confirmarea înregistrarii, detalii privind participarea la eveniment, modificari, etc. numai cu acordul prealabil al vizitatorului. Furnizarea datelor personale către Asociația LC-N nu implică obligativitate din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date.

 1. INFORMAȚII EVENIMENT ȘI PREȚURI

Prețurile afișate în cadrul site-ului www.epilepsychallenge.ro sunt în RON. Prețurile afișate sunt valabile la momentul accesării paginii unde acestea sunt afișate, Asociația LC-N rezervându-și dreptul de a le modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare.

Prin înscrierea pe site-ul www.epilepsychallenge.ro vă obligați irevocabil să plătiți contravaloarea participarii la eveniment. În acest sens vă informăm că, în cadrul procedurii de înregistrare la eveniment, veți fi redirecționați către site-urile colaboratorilor noștri în vederea colectării datelor necesare plății.

 1. EFECTUAREA DONAȚIILOR

Orice vizitator poate alege să doneze o suma aleasă de bunăvoie, fie că participă în cadrul cursei sau nu. Acest lucru se poate realiza pe pagina epilepsy.ro, secțiunea Donează.

Veți fi re-direcționat către o pagină de plată securizată unde veți introduce suma pe care doriți să o donați, urmând ca în pagina urmatoare să introduceți detaliile cardului cu care se efectuează plata.

Sumele donate nu se pot returna, iar utilizatorul își oferă acordul ca acestea să fie folosite de căte Asociația LC-N exclusiv în scopul proiectului Telemedicina în epilepsie.

 1. ÎNREGISTRAREA CA PARTICIPANT LA CROS

Orice vizitator care dorește acest lucru poate să se înregistreze pe site-ul nostru cu un simplu click pe butonul de Înscriere disponibil pe pagina principală și parcurgerea adecvată a pașilor solicitați în vederea înregistrării la cros.

Pentru înregistrare, vi se va solicita să vă introduceți numele, prenumele, sexul, profesia,marimea tricoului, data nasterii, telefon si e-mail. Aveți obligația de a introduce o adresă de email validă, în caz contrar nu va fi posibilă continuarea procedurii de înregistrare la eveniment. Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a oricărei informații privind înregistrarea

 1. PLĂȚI ȘI LIMITĂRI

Asociația LC-N încearcă, în cadrul site-ului, să ofere vizitatorilor săi o descriere cât mai detaliată asupra evenimentului, însă nu garantează că informațiile oferite sau orice alt conținut al site-ului www.epilepsychallenge.ro sunt complete sau total lipsite de erori. De asemenea, Asociația LC-N nu își asumă responsabilitatea pentru nici un tip de pierderi cum ar fi: pierderi de date, imposibilitatea de a utiliza datele de pe acest site, modificări ale datelor, prețurilor sau structurii site-ului, fără anunțarea în prealabil.

 1. PROCEDURA DE REZOLVARE A RECLAMAȚIILOR

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, îmscrierea pe site-ul nostrum ne va fi comunicată direct, fie prin email la adresa epilepsychallenge@gmail.com, fie telefonic, la numarul de telefon 07EPILEPSY - 0737 453 779.

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 5 zile lucratoare.

Vizitatorul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Asociatiei LC N prin aceste acțiuni.

 1. MODIFICARI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Asociația LC-N își rezervă dreptul, de a efectua schimbări în orice moment cu privire la conținutul site-ului www.epilepsychallenge.ro, politica, termenii și condițiile de utilizare, fără a fi necesară o notificare prealabilă către vizitatori în acest sens, desi vom fi atenți să anunțăm persoanele înscrise despre aceste modificări.

Vizitatorul site-ului www.epilepsychallenge.ro are obligația de a verifica în mod regulat termenii și conditiile de utilizare. În cazul în care nu este de acord cu modificările aduse acestora de catre Asociația LC-N, va înceta utilizarea site-ului. Dacă utilizatorul continuă să folosească site-ul, se considera ca este de acord cu modificările efectuate.

 1. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Prin înscriere, vizitatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidentialității datelor oferite și pentru gestionarea acestora, fiind responsabil în condițiile legii de declarația depusă.

Prin accesarea site-ului, înscriere, utilizarea site-ului, vizitatorul acceptă în mod expres și neechivoc termenii și condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului. Ulterior înscrierii, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale termenilor și condițiilor site-ului. Clientul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează site-ul.

Acceptarea Termenilor și Conditiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzator din categoria de înscriere și/sau prin efectuarea unei donații online.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daune de orice fel pe care vizitatorul sau orice altă terță persoană le-ar putea suferi ca rezultat al îndeplinirii de către noi a oricăreia dintre obligațiile noastre conform înscrierii și nici pentru daune care ar putea rezulta în urma participării la cros.

Nu putem fi ținuți responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru.

 1. INFORMARE ȘI COMUNICĂRI

Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul Epilepsy Challenge este gratuită și voluntară și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricând vă puteți dezabona urmând instructiunile din subsolul fiecarui e-mail primit. Mesajele trimise respect legea comerțului electronic în ceea ce priveste comunicarea comercială, așa cum este ea stipulată de legislația românească și internațională.

În cazul în care ne sunt trimise informații, materiale, documente, prin orice metodă posibilă incluzând e-mail, poștă, fax, formulare online, se va considera că utilizatorul conferă societății dreptul nelimitat, gratuit, irevocabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, de a distribui și prezenta aceste informații prin orice mijloace.

 1. PUBLICITATEA

Cu ocazia înscrierii pe site, vizitatorul are posibilitatea de a-și manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra evenimentelor, acțiunilor organizatorului într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea organizatorului LC-N cu referire la informațiile conținute de acesta.

 1. POLITICA DE PLATĂ/RETUR/ANULARE

Taxa de participare se plăteşte online sau prin transfer bancar.

Neplata taxei în trei zile lucrătoare de la efectuarea înscrierii duce la anularea înregistrării, cu posibilitatea unei înscrieri ulterioare.

În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.

În cazul anulării competiţiei în situație de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare) ale participanţilor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi suma donata din taxele de participare în scopul dezvoltării proiectului “Telemedicina în Epilepsie”.

Înregistrările online se deschid la data şi ora prevăzută de organizator pe site-ul evenimentului.

 1. FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna dintre părțile implicate nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentei reglementări, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 1. LEGEA APLICABILĂ

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între organizator și vizitator în legătură cu raporturile decurgând din prezenta reglementare urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din fiecare locație.

 1. DISPOZIȚII FINALE

Acest site este deținut de către Asociația LC-N, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

Asociația LC-N are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar vizitatorul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează site-ul. Vizitatorul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau înregistrării participării la eveniment pe site.