Condiţii participare

În vederea alinierii la prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Asociația Lions Club Napoca vă informează cu privire la aspectele de mai jos.

Pe parcursul colaborării noastre, am prelucrat datele dvs. cu caracter personal în scopul înscrierii la crosul caritabil Epilepsy Challenge.

În măsura în care sunteți de acord ca Asociația Lions Club Napoca să prelucreze în continuare datele dvs. cu caracter personal cu privire la înscrierea la crosul caritabil Epilepsy Challenge, respectiv pentru a primi în continuare informații despre evenimentele organizate de noi, vă rugăm să apasati butonul de acceptare de mai jos pentru a vă da consimțământul cu privire la prelucrarea datelor mai sus arătate pentru scopul arătat, respectiv dacă sunteți sau nu de acord cu prelucrarea în continuare.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Asociația LC-N are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este organizarea crosului cu scop caritabil Epilepsy Challenge.

Sunteţi obligat/ă să furnizaţi datele, acestea fiind necesare înscrierii ca și participant la eveniment. Refuzul dvs. determină imposibilitatea înscrierii și participării la eveniment.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată,reprezentanți legali ai personei vizate, împuternicitul operatorului, asociații și fundații.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la office@epilepsychallenge.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

 Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil folosind datele disponibile din secțiunea Contact.

_________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).