Politica de confidenţialitate

1. Accesarea SITE-ului www.epilepsychallenge.ro

Accesarea SITE-ului www.epilepsychallenge.ro implică acceptul UTILIZATORILOR ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de Asociația Lions Club Napoca. Scopurile prelucrării acestor date sunt: organizarea crosului cu scop caritabil Epilepsy Challenge, informarea despre orice alte activităţi desfăşurate de Asociația LC-N prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, telefon, SMS etc.). Asociația LC-N este unicul deţinător al informaţiilor colectate de pe acest site. ASOCIATIA LC-N se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi prin vânzare, dezvăluire parţială, sau închiriere.

2. Colectarea datelor

Colectarea datelor se face prin diverse modalităţi şi instrumente specifice precum: soft profesional de urmărire a traficului, aplicaţia de gestiune a newsletterului, prin salvarea în baze de date a diverse formulare de contact disponibile pe site care sunt completate de către utilizatori.

3. Acces restricţionat şi (dez)abonare

Acces restricţionat şi (dez)abonare - există zone în site care necesită înscriere (vezi Înscriere) sau abonare (vezi newsletter). În cazul newsletterului, fiecare ediţie/alertă conţine şi modalitatea de dezabonare; odată accesată această opţiune, dezabonarea se aplică imediat, nefiind necesare alte confirmări din partea utilizatorilor.

4. Cookie-uri

Site-ul www.epilepsychallenge.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hard disk-ul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum limba în care se afişează site-ul, tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site sau de citire a conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator etc. Unii dintre partenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (ex: cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.

5. Link-uri

Acest site conţine link-uri către alte site-uri. ASOCIATIA LC-N nu este responsabilă de politica de confidenţialitate practicată de aceştia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali şi a celorlalte informaţii referitoare la colectarea informaţiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informaţiilor colectate pe acest site.

6. Notificări şi acţiuni privind informaţiile despre utilizatori

La cererea scrisă a utilizatorilor, datată şi semnată, expediată pe adresa EpilepsyChallenge@gmail.com, acesta se obligă:

a) să confirme solicitanţilor, dacă prelucrează sau nu date personale; acest lucru se face gratuit, o singură dată pe an;

    b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii Nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

    c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, dacă acesta solicită acest lucru.

7. Comunicarea modificărilor

Dacă informaţiile de identificare ale unui utilizator se schimbă (ca de exemplu adresa de e-mail), sau dacă un utilizator doreşte să renunţe la serviciile nostre, vom avea grijă să corectăm, actualizăm sau să eliminăm acele date personale care ne-au fost încredinţate de către utilizator. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul unui e-mail trimis la adresa EpilepsyChallenge@gmail.com.

Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizatori prin e-mail, astfel încât aceştia să fie permanent informaţi cu privire la informaţiile pe care le colectăm, cum le utilizăm şi în ce circumstanţe, dacă există, le facem publice. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informaţiilor în alte scopuri. Vom utiliza informaţiile în concordanţă cu politica sub care au fost culese informaţiile.

8. Securitate

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor nostri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât şi online. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacăt, poziţionat în partea de jos a ferestrei de browser Microsoft Internet Explorer.